∆ιαλυτικό Αλάτων

• κατάλληλο για μεγάλες αποθέσεις αλάτων
• χωρίς αναθυμιάσεις
• γρήγορα
• εύκολα

∆ιαλυτικό αλάτων εξωτερικής & εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για μεγάλες αποθέσεις αλάτων

Για μεγάλες αποθέσεις αλάτων ρίχνετε το προϊόν αυτούσιο στην περιοχή που θέλετε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για περίπου 10′ λεπτά και έπειτα τρίψτε ελαφρά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό επαναλάβετε την διαδικασία.

500ml / 4L / 20L